1. Rekisterinpitäjä
Bike King tmi Jani Vesikko
Tohlopinranta 10, 33270 Tampere
Y-tunnus: 2372283-1

2. Rekisteriasioita hoitaa
Bike King tmi Jani Vesikko
Jani Vesikko
Tohlopinranta 10, 33270 Tampere
Puh. 0505530200 / 03 2110478

3. Rekisterin nimi
Sportax asiakasrekisteri
Rekisteriin kuuluu verkkokaupan asiakkaat

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakassuhteen hoito, asiakasyhteydenpito ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yksilöintitiedot: asiakasnumero, nimi, yhteystiedot, sekä muut asiakkaan itsensä antamat tiedot.

6. Tietolähteet
Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa.

7. Tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot lähettämällä omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella Sportax, Lapintie 6, 33100 Tampere. Samalla tavalla rekisteröity voi esittää häntä koskevien tietojen korjaamista tai päivittämistä.

 


 

HUOLTOTÖISSÄMME KÄYTETTÄVÄN HUOLTOTASKU.FI –PALVELUN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Haltu Oy
Y-tunnus: 2324740-1
Juhlatalonkatu 5, 33100 Tampere

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Mikko Sävilahti
+358 50 3506464
mikko@haltu.fi

3. Rekisterin nimi
huoltotasku.fi -palvelun asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, sekä mahdolliseen laskutukseen liittyen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Nimi
Osoite
Sähköpostiosoitteet
Puhelinnumero
Rekisteröitymistiedot
Käyttötiedot
Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään hänen rekisteröityessään palveluun käyttäjäksi tai hänen käyttäessään palvelua, sekä puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla asiakasrajapinnoista.

Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta.

7. Tietojen luovutus
Haltu Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta